page_banner

Норовирус

  • Норовирус (GⅠ/GⅡ) Тез текшерүү аппараты (Заң)

    Норовирус (GⅠ/GⅡ) Тез текшерүү аппараты (Заң)

    Norovirus (GⅠ/GⅡ) Тез тестирлөө аппараты (Фекас) адамдын заң үлгүлөрүндө Норовирусту сапаттык болжолдуу аныктоо үчүн тез визуалдык иммуноанасса.Бул комплект Норовирус инфекциясын диагностикалоодо жардамчы катары колдонууга арналган.