page_banner

SARS-CoV-2 нейтралдаштыруучу антитело

  • SARS-CoV-2 нейтралдаштыруучу антителолорду тез сыноочу аппарат

    SARS-CoV-2 нейтралдаштыруучу антителолорду тез сыноочу аппарат

    SARS-CoV-2 нейтралдаштыруучу антителолордун тез тесттик кассетасы – бул бейтараптандыруучу антителолордун бар экендигин диагностикалоодо жардам катары адамдын канында, сыворотасында же плазмасында SARS-CoV-2ге каршы нейтралдаштыруучу антителолорду сапаттык аныктоо үчүн тез хроматографиялык иммуноталдоо. SARS-CoV-2ге.